ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 4

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ ชั้น4  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-073-3652