สีลมคอมเพล็กซ์

สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น B

ที่อยู่ : ชั้นB ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์  ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก

โทร. 02-632-2808