เซ็นทรัลศาลายา

เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 1

ที่อยู่ : ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 73210

โทร. 034-100-707