เซ็นทรัลบางนา

เซ็นทรัลบางนา ชั้น 3

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาบางนา  โซนในใกล้ลิฟท์แก้ว  ถนนบางนา – ตราด
แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260

โทร. 02-745-6188