เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G

ที่อยู่ : ชั้นG ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย

โทร. 02-884-9994