เซ็นทรัลพระราม9

เซ็นทรัลพระราม9 ชั้น 7

ที่อยู่ : ชั้น7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์พระราม9  ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02-407-1717