เซ็นทรัลมารีนา

เซ็นทรัลมารีนา พัทยา ชั้น 1

โทร. 033-641-551