เดอะมอลล์บางกะปิ

เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4

ที่อยู่ : ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-740-9009